Wizytacja PZPN na treningu Orlików

W przedświąteczny Wielki Piątek na treningu naszych Orlików gościliśmy na wizytacji szkoleniowej p.Trener Magdalenę Szwed – Kaszycką koordynator Wojewódzki Certyfikacji — woj.zachodniopomorskie Departament Piłki Amatorskiej (Grassroots)

Pani Trenerka jak zawsze podzieliła się z nami cennymi wskazówkami , za pewne elementy pochwaliła , omówiliśmy też elementy do poprawy

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie